Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie • mgr Anna Chechłowska - język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia artystyczne, rewalidacja
 • mgr Danuta Czarnecka - kształcenie zintegrowane
 • mgr Urszula Ewertowska - rewalidacja, przyroda, biologia
 • mgr Gabriela Galińska - język polski
 • mgr Marzena Graduszewska - Uzarska - język angielski
 • mgr Barbara Gutowska - kształcenie zintegrowane
 • mgr Agnieszka Jarzębska - fizyka, matematyka, zajęcia techniczne
 • mgr Agnieszka Kaczerzewska - kształcenie zintegrowane
 • mgr Waldemar Karpiński - matematyka, informatyka
 • mgr Bogdan Klinicki - wychowanie fizyczne
 • mgr Joannna Knoblauch - język angielski
 • mgr Edyta Kotłowska - kształcenie zintegrowane
 • mgr Elżbieta Kriks - wychowanie fizyczne, rewalidacja
 • mgr Barbara Leśniewska - matematyka, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Małgorzata Narwojsz - przyroda, kształcenie zintegrowane
 • mgr Magdalena Nowak - język polski, język angielski
 • mgr Ewewlina Pełka - kształcenie zintegrowanie
 • mgr Magdalena Robaczewska - biologia, chemia, technika
 • mgr Barbara Rogowska - kształcenie zintegrowane
 • mgr Teresa Sławińska - kształcenie zintegrowane
 • mgr Anna Szałkowska - historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Katarzyna Truszczyńska - religia, historia, biblioteka
 • mgr Jolanta Tymecka - technika, oddział przedszkolny
 • mgr Anna Wielgoszyńska - wiedza o społeczeństwie, religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anna Wiraszka - pedagog, zajęcia artystyczne
Wychowawcy klas

KLASAWYCHOWAWCA
SZKOŁA PODSTAWOWA
 Oddział przedszkolny "a" Teresa Sławińska
 Oddział przedszkolny "b" Agnieszka Kaczerzewska
 Oddział przedszkolny "c" Agata Więckiewicz
I Edyta Kotłowska
II Ewelina Pełka
IIIaBarbara Rogowska
IIIb Danuta Czarnecka
IV Anna Szałkowska
VaAnna Chechłowska
VbAgnieszka Jarzębska
VIaMarzena Graduszewska
VIbJoanna Knoblauch
VII Magdalena Nowak
VIIIElżbieta Kriks