Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Aktualności >> Drugacy drugi raz w Rudzie.


Dnia 19. września 2016r. uczniowie klasy IIa i IIb – po raz drugi – wyjechali wraz w wychowawczyniami Anną Chechłowską i Gabrielą Galińską do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Celem wycieczki było uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oraz integracja klas.

I część zajęć – Leśna ścieżka odkrywców – odbyła się na ścieżce edukacyjnej ośrodka. Zabawa polegała na rozwiązywaniu zagadek o tematyce związanej z drzewami i krzewami. Uczestnicy musieli bacznie przejść szlak trasy, na którym czekało ich wiele dendrologicznych atrakcji, a następnie zmierzyć się z zadaniami EKOQUESTU. Najlepsi zostali nagrodzeni.

II część – Laboratorium przyrody-woda – była realizowana w Ośrodku edukacyjnym.Uczestnicy, pracując w grupach, obserwowali, badali i analizowali właściwości fizykochemiczne wody, przeprowadzili doświadczenia dotyczące m. in. przewodnictwa elektrycznego, przewodnictwa cieplnego,roztworów wodnych. Uczestnicy pobierali próbki wody z rzeki i stawu, a następnie dokonywali ich analizy metodą kalorymetryczną. Działania te pozwoliły im pogłębić widzę przyrodniczą.

Po zajęciach edukacyjnych gimnazjaliści spędzili miło czas przy kiełbasce z grilla.

Uczestnictwo w zajęciach – według uczniów i opiekunów – dostarczyło wielu przyjemności, a przede wszystkim poprzez zabawę i eksperymenty, pozwoliło na rozwinięcie wielu umiejętności, m.in. spostrzegawczość, współpraca w grupie oraz pomogło zdobyć wiedzę poprzez praktyczne działania.