Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Aktualności >> Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.


Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia br. w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie zostały uczniom uroczyście wręczone przez panią Dyrektor Urszulę Ewertowską „Dzienniczki Wolontariusza”. W bieżącym roku szkolnym do powołanego Szkolnego Klubu Wolontariatu zgłosiło się łącznie 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wolontariusze w przygotowanym harmonogramie działań zadeklarowali wiele zadań, które są absorbujące i wymagają poświęcenia. Jak sami mówią: „razem możemy zrobić wiele” i wspólnie stopniowo realizują te zaplanowane działania, a należy tu wymienić m.in. spotkania z osobami w podeszłym wieku i chorymi, których wolontariusze odwiedzają w ich domach. Szkolni wolontariusze uczestniczą też w warsztatach Terapii Zajęciowej z mieszkańcami DPS w Nowym Grodzicznie. Na terenie szkoły organizują pomoc koleżeńską w nauce, włączają się w akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Każde wykonane zadanie zapisują właśnie w swoich dzienniczkach a koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu ks. Przemysław Syrkowski i Anna Wielgoszyńska potwierdzają wykonaną pracę. Dokument ten stanowi podstawę oceniania wolontariusza. Wolontariusz pomaga bezinteresownie, nie otrzymuje wynagrodzenia, poświęca swój czas dla innych ale dzięki temu już w młodym wieku zdobywa doświadczenie zawodowe, zajmuje się nowymi i ciekawymi rzeczami. Praca w wolontariacie daje przede wszystkim satysfakcję i uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.