Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Życzymy sukcesów w nauce i zachowaniu!KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2020 r. - 31 XII 2020 r.

Ferie zimowe

25 I - 7 II 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 IV - 6 IV 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty
język polski
matematyka
język obcy nowożytny


25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Wakacje

26 VI - 31 VIII 2021 r.