Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Życzymy sukcesów w nauce i zachowaniu!KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2019 r. - 1 I 2020 r.

Ferie zimowe

20 I - 2 II 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 IV - 14 IV 20120 r.

Egzamin ósmoklasisty
język polski
matematyka
język obcy nowożytny


21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

Wakacje

27 VI - 31 VIII 2020 r.