Oficjalna strona Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie

Życzymy sukcesów w nauce i zachowaniu!KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2017 r. - 1 I 2018 r.

Ferie zimowe

22 I - 4 II 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23 III - 4 IV 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego


Nie ustalono
Nie ustalono
Nie ustalono

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Wakacje

23 VI - 31 VIII 2018 r.